Vivotek PZ7122 User Manual

Browse online or download User Manual for Bridge cameras Vivotek PZ7122. vivotek -- pz7121, pz7122

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print

Summary of Contents

Page 1

N 

Page 2 - PŘEHLED

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 10 3 INSTALACE 3.1 Mont{ž kamery 

Page 3 - UPOZORNĚNÍ

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 11 3.2 Připojení do sítě 3.2.1 Instalace kamery se vzd{leným přístupem přes Inte

Page 4

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 12  Internetu: Připojení k Internetu s rout

Page 5

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 13 3.       

Page 6

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 14 3.3 Využití nap{jení po Ethernetu (pouze model PZ7121) Použití switche s podp

Page 7 - 2 FYZICKÝ POPIS

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 15 3.4 Softwarov{ instalace 

Page 8

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 16 4 PŘÍSTUP K SÍŤOVÉ KAMEŘE  

Page 9 - 2.5 Stavové LED diody

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 17          

Page 10 - 3 INSTALACE

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 18 4.2 Přístup pomocí RTSP přehr{vače médií -4 videa z 

Page 11 - 3.2 Připojení do sítě

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 19 4.3 Přístup z mobilního telefonu  

Page 12

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 2 PŘEHLED          I

Page 13

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 20 5 HLAVNÍ STR[NKA KAMERY 

Page 14

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 21 5.3 Ovl{dací panel PTZ Pan  

Page 15 - 3.4 Softwarov{ instalace

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 22 5.4 Nastavení Client Settings  

Page 16 - 4 PŘÍSTUP K SÍŤOVÉ KAMEŘE

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 23 Ovl{dací prvky audia a videa – ovl{dací prvky obrazu a zvuku. 

Page 17

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 24 Ex

Page 18

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 25 Cel{ obrazovka   

Page 19

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 26 6 CLIENT SETTINGS (NASTAVENÍ KLIENTA) zdroje

Page 20 - 5 HLAVNÍ STR[NKA KAMERY

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 27 Volba TCP         

Page 21 - 5.3 Ovl{dací panel PTZ

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 28 7 CONFIGURATION (NASTAVENÍ) 

Page 22 - 5.5 Okno s živým obrazem

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 29 Advanced mode (pokročilý režim): 

Page 23

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 3 UPOZORNĚNÍ        

Page 24

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 30 7.1 System (Systém) 7.1.1 Host name (N{zev hostitele) Host name (Host

Page 25

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 31 Keep current date and time (    ) - 

Page 26

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 32 7.2 Security (Zabezpečení) 7.2.1 Root Password (Heslo uživatele root) 

Page 27

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 33 upravovat: 1. 

Page 28 - 7 CONFIGURATION (NASTAVENÍ)

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 34 7.3 HTTPS Tato        

Page 29

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 35 4.        

Page 30 - 7.1 System (Systém)

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 36

Page 31

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 37 Create self-signed certificate manually (Vytvořit ručně certifik{t podepsaný s{

Page 32 - 7.2 Security (Zabezpečení)

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 38 Create and install (Vytvořit a nainstalovat certifik{t)  

Page 33

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 39 4. k na (Certificate request

Page 34 - 7.3 HTTPS

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 4 OBSAH 1 OBSAH BALENÍ ...

Page 35

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 40 7.4 Network (Síť) 

Page 36

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 41 Enable UPnP presentation (Zapnout UPnP prezentaci) - 

Page 37

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 42 5. Kamera restartuje. 6. 

Page 38

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 43 4. Universal Plug and Play OK.

Page 39

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 44 7.4.2 HTTP 

Page 40 - 7.4 Network (Síť)

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 45  1. 

Page 41

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 46 Tato kamera podpor      

Page 42

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 47 7.4.6 RTSP Streaming      

Page 43

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 48 3. Z  4. 

Page 44

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 49 Multicast settings for stream 1 / Multicast settings for stream

Page 45

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 5 5.4 Nastavení ...

Page 46

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 50 7.5 Wireless LAN (bezdr{tov{ síť, jen model PZ7122) SSID  

Page 47 - RTSP Streaming

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 51 Authentification Mode )   

Page 48

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 52 Pre-shared Key   

Page 49

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 53 7.6 DDNS        

Page 50

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 54 3. Copy esou do 

Page 51

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 55 7.7 Access list (Spr{va přístupu)      

Page 52

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 56 7.8 Audio and Video (Zvuk a obraz) Tato kapitola popisuje, jak nastavit

Page 53 - 7.6 DDNS

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 57 Maximum Exposure Time   )  touto volbou lze om

Page 54

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 58 CCD Adjustment () : po  dojde k 

Page 55

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 59 Pro Preview Res

Page 56

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 6 7.10.4 

Page 57

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 60 1/4 sekundy, 1/2 s, 1 s, 2 s,

Page 58 - CCD Adjustment

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 61 7.8.2 Audio settings (Nastavení zvuku) Mute  

Page 59

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 62 7.9 Motion detection (Detekce pohybu) Tato kapitola popisuje, jak nastavi

Page 60

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 63 B         v

Page 61

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 64 Lze nastavit dva parametry detekce pohybu: Sensitivity (Citlivost) a 

Page 62

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 65 7.10 Camera control (Ovl{d{ní ot{čení/nakl{pění/zoomu) Tato kapitola popisuje,

Page 63

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 66 7.10.2 Zoom times display (Zobrazení kroku zoomu)    

Page 64

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 67 6. Auto pan/patrol

Page 65

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 68 7.10.4 Return to home position while idle (N{vrat do výchozí pozice při nečinn

Page 66

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 69 7.11 Homepage layout (Vzhled hlavní str{nky) Tato sekce popisuje

Page 67

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 7 1 OBSAH BALENÍ  IP kamera PZ7121 nebo PZ7122  

Page 68

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 70 7.11.3 Theme options (Možnosti šablony)     

Page 69 - Preview (N{hled)

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 71 : 1. 

Page 70

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 72 7.12 Application (Využití) Tato kapitola popisuje, jak nastavit  

Page 71

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 73 7.12.1 Event settings (Nastavení ud{lostí)     

Page 72 - 7.12 Application (Využití)

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 74 Trigger          

Page 73

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 75 Event Schedule  zvolte dny v 

Page 74

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 76 Sa

Page 75

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 77      

Page 76

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 78 7.12.2 Server settings (Nastavení serveru)     

Page 77

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 79 FTP  v  o Server addr

Page 78

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 8 2.3 Svorkovnice pro připojení vstupu/výstupu nebo nap{jení 

Page 79

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 80 HTTP  v  o URL  zad

Page 80

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 81 7.12.3 Media settings (Nastavení obsahu)     nasta

Page 81

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 82 o Add date and time sufix to the file name 

Page 82

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 83 System log          

Page 83 - 7.13 Recording (Z{znam)

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 84 2.     Test.    v 

Page 84

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 85 Recording Settings (Nastavení z{znamu) P    

Page 85

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 86 File size for each recording (Ve 

Page 86

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 87 7.14 System log (Logy systému)      

Page 87 - Current log (Současný log)

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 88 7.15 View parameters (Zobrazit parametry)    

Page 88 - 7.16 Maintenance (Údržba)

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 89 

Page 89

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 9 2.5 Stavové LED diody Diody reprezentuje stav IP kamery. Stav LED diod Popis

Page 90 - Calibrate (Kalibrovat)

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 90 7.16.3 Calibrate (Kalibrovat) Ta     

Page 91

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 91 souboru s 

Page 92

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 92 7.16.5 Export/Upload Files (Exportovat/Vložit soubory) 

Page 93

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 93 Upload daylight saving time configuration file  s

Page 94

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 94  Upload  

Page 95 - 8.1 Úvod

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 95 8 PŘÍLOHA - URL PŘÍKAZY KAMERY 8.1 Úvod    

Page 96 - 9.3 AMR-NB standard

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 96 9 POZN[MKA K LICENCÍM NA POUŽITÉ TECHNOLOGIE 9.1 Technologie MPEG-4 AAC T

Page 97 - 10.1 Odpovědnost

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 97 10 ELEKTROMAGNETICK[ KOMPATIBILITA (EMC)     

Page 98 - 25.8.2009@12:58

PZ7122/PZ7121   www.koukaam.se 98 9 KOUKAAM a.s

Comments to this Manuals

No comments